HHC Logistics tham gia lễ kết nạp hội viên của HANOIBA

Sáng 25/07, HHC Logistics tham gia lễ kết nạp hội viên của HANOIBA

Đại diện Bam giám đốc HHC Logistics có sự tham dự của Phó Tổng giám đốc Bà Đinh Thị Miền

Đại diện lãnh đạo HANOIBA có sự tham dự của:

– Anh Hồ Hoàng Hải, PCT, Trưởng ban Hội viên

– Anh Trần Văn Minh, PCT kiêm Tổng thư ký

– Anh Trần Quang Hưng, PCT

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội – HANOIBA

Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ đang sinh sống, cư trú và hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; Khuyến khích, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Hà Nội, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

TÔN CHỈ NHIỆM KỲ: Gắn kết Doanh nhân – Nâng tầm Giá trị

SỨ MỆNH: Nâng tầm Doanh nhân trẻ Thủ đô

TẦM NHÌN: Trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân tốt nhất Thủ đô

GIÁ TRỊ: Gắn kết – Thích ứng – Cùng phát triển

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG: Thiết thực, tự chủ, đồng lợi ích

Qua 29 năm hình thành và phát triển, HANOIBA đã đạt được những thành tựu nổi bật:

  • Hội viên: >3000 hội viên cá nhân và tập thể
  • Doanh thu: >150.000 tỷ
  • Tổng số lượng lao động: ~110.000 lao động
  • 17 CLB, Hội trực thuộc

HHC Logistics cam kết tuân thủ toàn bộ các quy định của HanoiBA. HHC Logistics sẽ nhanh chóng hòa nhập, tham gia mạnh mẽ hoạt động Hội và nỗ lực đóng góp để xây dựng cộng đồng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lớn mạnh hơn.

Có thể bạn quan tâm