Góc Tư vấn

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮

03

Th 08

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 Để có thể tiến tới việc ký kết hợp đồng mua bán quốc tế thì người...
Đọc Thêm

Incoterms là gì? Những điều cần biết về Incoterms cho người mới bắt đầu

Incoterms là gì? Những điều cần biết về Incoterms cho người mới bắt đầu

22

Th 06

Incoterm là gì? -Incoterms là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Incoterms là viết tắt của International Commercial...
Đọc Thêm