HHC trao thưởng nhân viên xuất sắc nhất năm 2018

Ban lãnh đạo công ty HHC LOGISTICS xin được tuyên dương 03 nhân viên xuất sắc  năm 2018. Các bạn đã có những cố gắng, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

? Danh sách cụ thể như sau:

1. Bùi Doãn Hiệp      – Quản lý xuất sắc nhất Việt Nam
2. Phạm Hữu Thuật  – Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất Việt Nam
3. Nông Khiết Đình  —  Nhân viên CS xuất sắc nhất china
? Sự phát triển của HHC được thể hiện bằng sự hoàn thiện cũa mỗi cá nhân. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm lẫn phong cách làm việc.
? Chúc các bạn có thành tích tốt hơn nữa vào những kỳ thi đua tiếp theo để góp phần vào sự phát triển chung của toàn công ty.

Có thể bạn quan tâm