BỘ CHỨNG TỪ KHAI BÁO HẢI QUAN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRUNG QUỐC- VIỆT NAM

Dưới đây là danh sách các chứng từ quan trọng cần thiết để khai báo hải quan khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam:

1. **Tờ khai hải quan (Customs Declaration Form):** Tài liệu trung tâm của quá trình khai báo, yêu cầu điền đầy đủ thông tin về hàng hóa.

2. **Hợp đồng mua bán (Commercial Contract):** Hợp đồng xác nhận giao dịch mua bán giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu.

3. **Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice):** Chứa chi tiết về giá trị hàng hóa, số lượng và điều kiện giao hàng, là cơ sở để tính thuế và phí.

4. **Bản kê chi tiết hàng hóa (Packing List):** Liệt kê đầy đủ thông tin về quy cách, số lượng và trọng lượng của từng đơn vị hàng hóa trong lô hàng.

5. **Vận đơn (Bill of Lading/Airway Bill):** Do công ty vận chuyển cung cấp, xác nhận tình trạng và quyền sở hữu hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

6. **Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O):** Chứng từ xác nhận nơi sản xuất của hàng hóa, giúp hưởng các ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do.

7. **Giấy chứng nhận chất lượng, kiểm dịch (nếu có):** Cần thiết đối với các sản phẩm thực phẩm, cây trồng và động vật để đảm bảo chất lượng và an toàn.

8. **Giấy phép nhập khẩu (nếu có):** Được yêu cầu cho một số loại hàng hóa đặc thù theo quy định của Việt Nam.

9. **Hóa đơn và biên lai thanh toán quốc tế (Payment Receipt):** Chứng từ xác nhận các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

10. **Giấy chứng nhận kiểm tra, giám định hàng hóa (nếu có):** Đối với các mặt hàng yêu cầu kiểm tra hoặc giám định trước khi thông quan.

Chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các chứng từ này sẽ giúp bạn hoàn tất quy trình nhập khẩu một cách suôn sẻ và hiệu quả. Hãy đảm bảo luôn cập nhật thông tin và tuân thủ các quy định của cơ quan hải quan để tránh rủi ro và chậm trễ.

Có thể bạn quan tâm