HHC GIA NHẬP HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ

Ngày 15/06/2023 HHC LOGISITCS rất vui mừng được đón các thành viên của HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ – HaNoiBA

👉 CHÚC MỪNG HHC LOGISTICS đã trở thành Hội viên của HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ – HaNoiBA

HHC LOGISTICS sẽ tham gia với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến hết mình và đoàn kết cùng phát triển Hội doanh nghiệp trẻ. HHC LOGISTICS cam kết luôn hoàn thành sứ mệnh của Hội doanh nghiệp trẻ.

Hi Doanh nghip tr Hà Ni – HANOIBA

Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ đang sinh sống, cư trú và hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

👉TÔN CHỈ NHIỆM KỲ: Gắn kết Doanh nhân – Nâng tầm Giá trị

👉SỨ MỆNH: Nâng tầm Doanh nhân trẻ Thủ đô

👉TẦM NHÌN: Trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân tốt nhất Thủ đô

👉GIÁ TRỊ: Gắn kết – Thích ứng – Cùng phát triển

👉NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG: Thiết thực, tự chủ, đồng lợi ích

🔅Hội viên: >1000 hội viên cá nhân và tập thể

 

Có thể bạn quan tâm